Prawidłowy dobór przewodu dla wykonywanej instalacji elektrycznej jest chyba najistotniejszym zagadnieniem dla elektryka – praktyka, a także dla projektanta. Pragnę nadmienić, iż przekroje kabli elektrycznych dla nowych instalacji powinny być wyliczone przez projektanta, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Błędy popełnione przy obliczeniach mają dwa oblicza: za cienkie przewody powodują błędne działanie instalacji elektrycznej, np. przygaszanie światła w momencie włączenia innego, większego obciążenia, a w skrajnych przypadkach na możliwości powstania pożaru na skutek wysokiej temperatury przewodów obciążonych ponad normę czy też licznych zwarć na skutek topienia się izolacji. Ma to również wpływ na pomiary rezystancji izolacji, a przez to kłopotów z okresowym obowiązkowym w tej chwili przeglądem instalacji elektrycznych. Z drugiej strony za grube przewody to zbędny wydatek dla inwestora, co ma znaczenie przy dużych instalacjach. Wniosek jest jeden: należy stosować odpowiednie przewody i kable.